Súťaž návrhov #1

Prečo začať s architektonickou súťažou návrhov. Čo to prinesie. Ako ju pripraviť.

Datum: 16. 06. 2021
Čas: 

Moderuje: Kristína Kaplanová a Branislav Šarmír
Hosté: Ing.arch. Igor Kovačević Ph.D., architekt, teoretik architektúry a organizátor súťaží, Ing. arch. Peter Lényi, architekt a organizátor súťaží, Ing. arch. Róbert Bakyta, architekt a organizátor súťaží, Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka Mesta Leopoldov

Téma: Od nápadu k príprave až po vyhlásenie súťaže návrhov. Čo sa už vlastne postavilo zo súťaží návrhov v Čechách a na Slovensku. Aké boli súťaže návrhov v minulosti, koľko sa prihlásilo návrhov. Ako začať s prípravou architektonickej súťaže. Ako dobre spočítať PHZ. Čo je potrebné zabezpečiť na strane vyhlasovateľa. Aké sú očakávania a realita pri súťaži návrhov.

Podobná videa