Systém flexibilního tendrovaní 3/4 – Jak na léky?

O potřebě změny a zkušenostech se systémem flexibilního tendrování léků.

Datum: 27. 10. 2021
Čas: 

Moderuje: Jana Vítová
Hosté: Alena Ševčíková - ved. odd. nákupu a veřejných zakázek v Nemocnici Nové Město na Moravě, Gabriela Vysocká - vedoucí oddělení podpory korporátního řízení MS kraje.

Téma: Zkušenosti Nemocnice Nové město na Moravě a Moravskoslezského kraje se zavedením systému flexibilního tendrování léků. Budeme si povídat o přípravě, zavedení, průběhu prvních zakázek, postupech zasmluvnění a hlavně o rychlosti a využitelnosti flexibilního tendrování i na jiné komodity.

Podobná videa