TÝM 3

Další díl seriálu TÝM. Při sestavování, doplňování a rekonstrukcích týmů je nutné najít funkční relaci mezi soft a hard skills, tzn. osobnostními dispozicemi a odborností, kompetencemi a kvalifikací. To je to důležité téma.

Datum: 31. 03. 2022
Čas: 11:00

Moderuje: Ivana Šuláková
Hosté: Radan Jünger - ředitel Základní škola Montessori Ostrava

Téma: Pravidelný pořad Ivy Šulákové a jejich hostů o sestavování týmů.

Podobná videa