TÝM 5

Další díl seriálu TÝM. Při sestavování, doplňování a rekonstrukcích týmů je nutné najít funkční relaci mezi soft a hard skills, tzn. osobnostními dispozicemi a odborností, kompetencemi a kvalifikací. To je to důležité téma.

Datum: 18. 05. 2022
Čas: 10:30

Moderuje: Ivana Šuláková
Hosté: Petr Kausta - Advokátní kancelář Kausta & Ondrúš

Téma: Pravidelný pořad Ivy Šulákové a jejich hostů o sestavování týmů.

Podobná videa