TÝM 6

Další díl seriálu TÝM. Při sestavování, doplňování a rekonstrukcích týmů je nutné najít funkční relaci mezi soft a hard skills, tzn. osobnostními dispozicemi a odborností, kompetencemi a kvalifikací. To je to důležité téma.

Datum: 24. 08. 2022
Čas: 10:30

Moderuje: Ivana Šuláková
Hosté: Josef Filgas - ředitel SINEKO Engineering

Téma: Pravidelný pořad Ivy Šulákové a jejich hostů o sestavování týmů.

Podobná videa