TÝM 8

Další díl seriálu TÝM. Při sestavování, doplňování a rekonstrukcích týmů je nutné najít funkční relaci mezi soft a hard skills, tzn. osobnostními dispozicemi a odborností, kompetencemi a kvalifikací. To je to důležité téma.

Datum: 19. 10. 2022
Čas: 10:00

Moderuje: Ivana Šuláková
Hosté: Monika Matulová - sociální pedagogika

Téma: Pravidelný pořad Ivy Šulákové a jejich hostů o sestavování týmů.

Podobná videa