Vánoční trhy a eAukce

Prodejní eAukce mají širokou škálu využití. V Brně a ve Zlíně se rozhodli využít možnost vydražení pronájmů stánků na Vánoční trhy.

Datum: 29. 09. 2021
Čas: 

Moderuje: Jan Cudlín
Hosté: Eva Manišová, vedoucí oddělení cestovního ruchu, Město Zlín

Téma: Prodejní eAukce mají širokou škálu využití. V Brně a ve Zlíně se rozhodli využít možnost vydražení pronájmů stánků na Vánoční trhy. O tom, jak proběhla příprava, jak byly nastaveny podmínky účasti, jaké byly reakce uchazečů a vyhlašovatele a jaký byl celkový přínos tohoto rozhodnutí budeme debatovat se zástupci vyhlašovatelů.

Podobná videa