Verejné obchodné súťaže (predaj a prenájom majetku)

Ako nastaviť systém verejných obchodných súťaží pre úplnú elektronizáciu. Môže nám byť vzorom a inšpiráciou povinnosť elektronizovať verejné obstarávanie v roku 2018. Aké sú prvé kroky? Aké výhody nám to prinesie? Zvládnu to účastníci, právnické aj fyzické osoby? Od zverejnenia, cez elektronickú komunikáciu s účastníkmi, prijímanie ponúk a ich vyhodnotenie až po zverejnenie výsledku. Benefity a riziká spojené s elektronizáciou.  

Datum: 30. 03. 2022
Čas: 

Moderuje: Kristína Kaplanová
Hosté: Gabriela Knapová

Téma: Ako jednoducho a efektívne realizovať verejné súťaže na prenájom a predaj mestských, regionálnych a iných subjektov.

Podobná videa