Zastosowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

PPP czyli współpraca między sektorami publicznym i prywatnym w ramach realizacji zadań publicznych, jako instrument wspierający rozwój innowacji. Zastosowanie PPP w Polsce, przykłady.

Datum: 24. 08. 2021
Čas: 

Moderuje: Beata Gałuszka
Hosté: Michal Kania

Téma: PPP czyli współpraca między sektorami publicznym i prywatnym w ramach realizacji zadań publicznych, jako instrument wspierający rozwój innowacji. Zastosowanie PPP w Polsce, przykłady.

Podobná videa