Zelené verejné obstarávanie, I. diel

Rozprávanie o Zelenom verejnom obstarávaní v aplikačnej praxi autorkou rovnomennej monografie.

Datum: 11. 01. 2022
Čas: 

Moderuje: Kristína Kaplanová
Hosté: JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková

Téma: Úvod do problematiky Zeleného verejného obstarávania s autorkou rozsiahlej monografie a špecialistkou na túto tému - Miriam Slobodníkovou. Aké sú odporúčania, dobrá prax, čo by na úvod malo zaznieť. A položenie základnej otázky „čo je zelené verejné obstarávanie a aké sú jeho prínosy“. Zasadenie do aktuálneho legislatívneho rámcu (národného, európskeho). Fakultatívne alebo obligatórne používanie zeleného VO v Slovenskej republike. Environmentálne označovanie produktu. Environmentálne technológie. Ekologická stopa. A hľadanie odpovede, prečo Miriam Zelené VO tak vtiahlo.

Podobná videa