Zelené VO a stavebné zákazky (II. diel)

Ako splniť základné ciele Zeleného VO pre stavebné zákazky? Je vhodnejšie zahrnúť environmentálne aspekty – do opisu, do podmienok účasti, do kritérií na vyhodnotenie ponúk alebo do zmluvných podmienok? Ďalší príklad dobrej praxe a dosiahnutých výsledkov. Inšpirácia. Stavebné zákazky s hodnotením nákladov počas životného cyklu. Cirkulárna ekonomika. A overenie, či sa vízia Zeleného VO ako cesta k environmentálnej udržateľnosti a finančným úsporám môže naplniť aj v stavebných zákazkách.

Datum: 16. 03. 2022
Čas: 

Moderuje: Kristína Kaplanová
Hosté: JUDr. Mgr. Miriam Slobodníková, Mgr. Marcela Turčanová

Téma: V tomto druhom diele zhodnotíme možnosti uplatnenia zeleného VO na stavebné zákazky a dobrú prax.

Podobná videa