Změna ZZVZ: bezpečně v praxi!

Veřejní zadavatelé se potřebují připravit na změnu, kterou s sebou přináší novela zákona 134/2016 Sb.

Datum: 10. 11. 2020
Čas: 14:00

Moderuje: Peter Mikuláš
Hosté: Adéla Havlová, Jan Zahálka, Vladimír Duchoň

Téma: Veřejní zadavatelé se potřebují připravit na změnu, kterou s sebou přináší novela zákona 134/2016 Sb. Jedna z nejvýznamnějších změn se týká často nakupovaných komodit s proměnlivou cenou.

Podobná videa