Zmeny vo verejnom obstarávaní #2

Tri mimoriadne vysielania k novele zákona o VO. Súhrn informácií, názorov a prístupov, ktoré sa podarilo k slovenskej novele zákona o verejnom obstavávaní koncentrovať do troch mimoriadnych vysielaní v snahe “urobiť” si v tom jasno.

Datum: 06. 04. 2022
Čas: 

Moderuje: Ivana Ondruchová
Hosté: Miguel Sobral

Téma: Tri mimoriadne vysielania k novele zákona o VO. Súhrn informácií, názorov a prístupov, ktoré sa podarilo k slovenskej novele zákona o verejnom obstavávaní koncentrovať do troch mimoriadnych vysielaní v snahe "urobiť" si v tom jasno.

Podobná videa