BIG DATA & procurement

Nastává situace, kdy se hledá způsob, jak rychle a logicky strukturovat firemní data, aby mohla sloužit pro zvýšení přesnosti a správnosti nákupních a dalších manažerských rozhodnutí.

Datum: 11. 08. 2021
Čas: 

Moderuje: Milan Kaplan
Hosté: Radoslav Delina

Téma: O příležitostech, které nabízí využívání dat pro zvýšení přesnosti a efektivity nákupních rozhodnutí. O možnostech predikce chování na straně dodavatelů a trhu komodit.

Podobná videa