Cyberbezpieczeństwo w zamówieniach publicznych

Celem spotkania jest przybliżenie problematyki związanej z bezpieczeństwem w Zamówieniach Publicznych. W tym odcinku dowiemy się: jak projekt przepisów nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa wpływa na zastosowanie przepisów prawa zamówień publicznych, na co zwrócić uwagę przy zamówieniach publicznych na dostawy i usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa, dobre praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

BIG DATA & procurement

Nastává situace, kdy se hledá způsob, jak rychle a logicky strukturovat firemní data, aby mohla sloužit pro zvýšení přesnosti a správnosti nákupních a dalších manažerských rozhodnutí.