Krizový nákupní manažer

Kdo je krizový manažer? Jaké vlastnosti musí mít a co všechno musí zvládnout na cestě z krize? Na co se musí připravit, na co nesmí zapomenout a o co se musí postarat… Je možné, že krizi nezvládá a já o tom nevím? Jak najít dobrého krizového manažera… to vše, a ještě více se dozvíme ve […]

How to be a preffered customer in 2021 & 2022

The C19 events have changed the world of procurement, setting up SRM processes differently than before. Having a good supplier, not having them far overseas and being a preferred customer is currently a big win.