Ocena ryzyka (GDPR – PZP)

Konieczność oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie ZP.

Datum: 08. 12. 2022
Čas: 

Moderuje: Piotr Krompiewski
Hosté: Jakub Rzymowski

Téma: Konieczność oceny ryzyka przetwarzania danych osobowych w związku z postępowaniem o udzielenie ZP.

Podobná videa