Kania Michał

Docent na Právnické a správní fakultě Slezské univerzity v Katovicích, který je autorem více než 100 publikací z oblasti veřejných zakázek, PPP a koncesních smluv na stavební práce či služby. V současnosti zastává funkci právního poradce a výkonného ředitele organizace Academic Support for PPP Foundation (Akademická podpora pro nadaci partnerství veřejného a soukromého sektoru).

Související videa

Sukcesy i porażki inwestycji publicznych

Od czego zależy sukces inwestycji publicznych? Jakie są przyczyny...

16. 03. 2022

Sposoby dysponowania zasobami nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego w projektach PPP

Rozmowa z dr Piotrem Marquardtem na temat sposobów dysponowania...

24. 02. 2022

Najczęstsze błędy przy udzielaniu i realizacji zamówień współfinansowanych ze środków UE

Program, w którym będą zaprezentowane najczęsciej popełniane błędy w...

16. 12. 2021

Zastosowanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

PPP czyli współpraca między sektorami publicznym i prywatnym w...

24. 08. 2021

Digitalizacja Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Elektronizacja procesów w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

23. 02. 2021 | 15:00